Verzekeren is verplicht

Waarom jagers zich moeten verzekeren – wettelijk verplicht

Als jager zit het gevaar altijd in een klein hoekje. Zo kunt u tijdens de jacht zomaar iemand verwonden door een ricochetschot, of kan uw hond materiële schade of letselschade aanrichten aan derden. Als dat gebeurt kunt u aansprakelijk worden gesteld. Daarom is het belangrijk dat u zich als jager goed laat verzekeren. Ook de wet verplicht u om een aansprakelijkheidsverzekering voor jagers af te sluiten.

Ook verzekerd op de schietbanen en bij kleiduifschieten

Veel jagers oefenen hun vaardigheden op de schietbaan of met kleiduifschieten. Daarom dekt de jagersverzekering ook schade die kan ontstaan n.a.v. kleiduifschieten en het oefenen op een schietbaan. Belangrijk daarbij is wel dat de activiteiten in verband staan met uw activiteiten als jager. Wanneer u dus op een kleiduif schiet en er gaat iets mis, zult u verzekerd zijn. Schieten houdt immers verband met de jacht.

Jachthonden zijn meeverzekerd

De eigenaar, gebruiker of toezichthouder van jachthonden wordt ook gedekt voor eventuele aansprakelijkheidsstelling bij schade die deze honden kunnen veroorzaken tijdens of in voorbereiding op de jacht. Ook het oefenen, africhten en deelnemen aan wedstrijden valt hieronder.

Behalve de verzekeringen die zijn onderzocht, biedt de Jagersvereniging ook een jagersverzekering aan. Deze kunt u vinden via de website van de vereniging.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.