Controle op wapenvergunning

door Marco van Kampen

Voorbeeld 1: een sportschutter uit de regio Maastricht, bezitter van een 9mm Glock en een Walther, moet in 2005 zijn wapens inleveren nadat hij vijf maanden in behandeling is geweest vanwege een burn-out. Amper een jaar later krijgt hij ze weer terug. De man moet zijn speeltjes in 2008 opnieuw afstaan nadat hij per ambulance is afgevoerd naar het ziekenhuis, het gevolg van een scène waarin hij huilend op een berg puin staat te springen, zichzelf pijnigend met gebalde vuisten. Hoewel hij in eerste instantie met succes in beroep is gegaan, wordt zijn wapenvergunning op 1 januari 2012 definitief ingetrokken.

Voorbeeld 2: een sportschutter uit de regioWeert wordt in januari 2011 in de boeien geslagen omdat hij de keel van zijn vrouw heeft dichtgeknepen en haar tevens heeft bedreigd. De man moet van justitie onder behandeling van een forensisch psychiatrische kliniek. Na de behandeling krijgt hij zijn pistool ‘gewoon’ weer terug van de politiemedewerker. Die wordt later echter tot de orde geroepen door de korpschef. De sportschutter is niet veel later zijn wapenvergunning voorgoed kwijt.

In bovenstaande gevallen liep het goed af. Gelukkig. Maar met het schietdrama in Alphen aan den Rijn, waarbij de psychisch gestoorde Tristan van der Vlis een bloedbad aanrichtte in een winkelcentrum, nog vers in het geheugen weten we tot welke verschrikkelijke daden een verwarde man met een wapenvergunning in staat kan zijn. De tragedie in Alphen aan den Rijn leidde tot veel kritiek op de controle van vergunninghouders door de politie.

RTL Nieuws onderzocht de hoeveelheid intrekkingen tussen april 2011 - de maand van de schietpartij - en oktober 2012. Het resultaat: landelijk werden 377 wapenvergunningen ingetrokken in die periode, waarvan 37 vanwege psychische problemen. Zes daarvan betroffen Limburgers. Veel alarmerender: uit het onderzoek bleek tevens dat veel isicogevallenover het hoofd worden gezien.

Slechts drie korpsen in Nederland, waaronder Limburg-Zuid, deden aan diepgravend ntecedentenonderzoek. Medische gegevens checken, meldingen van vreemd gedrag opzoeken over een langere periode, dat soort werk. Van de 37 wapenbezitters met psychische problemen wier vergunning werd afgenomen, werden er maar liefst 17 opgespoord door die drie korpsen. De rest vond de risicogevallen per toeval, of zelfs helemaal niét. Ergo: de kans is groot dat er in Nederland nogal wat psychoten met pistolen rondlopen.

In een reactie op het onderzoek van RTL Nieuws liet plaatsvervangend korpschef Ruud Bik van het Korps Nationale Politie weten dat hij er inderdaad rekening mee houdt dat er risicogevallen over het hoofd worden gezien. „Dat zou kunnen en dat vind ik onacceptabel.” Hij stelt dat de verschillen tussen de korpsen ‘onwenselijk’ zijn. „Blijkbaar doen sommige eenheden fijnzinniger onderzoek en maken ze meer gebruik van informatie die in de politiesystemen voorhanden is dan dat andere dat doen.”

Tot de drie beste jongetjes van de klas behoorde het korps Limburg-Zuid, dat in het kader van de nationale politie inmiddels is samengevoegd met Limburg-Noord. Het team van Gery Veldhuis screende wapenbezitters wél op deugdelijke wijze.
De oogst van april 2011 tot oktober 2012: het intrekken van vier wapenvergunningen van personen met psychische klachten. Het korps van Limburg-Noord, dat niet aan diepgravend onderzoek deed, kwam tot twee innames van vergunningen van risicogevallen. Volgens Marlies Goldsmits van de politie Limburg was de werkwijze in de beide voormalige Limburgse korpsen verschillend. „Met de komst van de Nationale Politie is dit een van de onderwerpen die voor alle eenheden op dezelfde manier wordt uitgewerkt. Het incident in Alphen aan de Rijn heeftervoor gezorgd dat de hele keten rondom de vuurwapenvergunningen nog alerter reageert. Dat geldt ook voor de politie in Limburg.”

CIJFERS RTL NIEUWS: Sinds het schietdrama in Alphen aan den Rijn trok de politie 377 wapenvergunningen in. In 37 gevallen vertoonden vergunninghouders al langere tijd verward gedrag of stonden onder behandeling. Uit de dossiers blijkt dat alleen de korpsen Limburg-Zuid, Haaglanden en Amsterdam uit eigen initiatief diepgravend antecedentenonderzoek deden. Acht korpsen deden vooral intrekkingen omdat de wapens niet goed waren geborgen. Zij vonden geen vergunninghouders met psychische problemen. „Het incident in Alphen aan de Rijn heeft ervoor gezorgd dat de hele keten rondom de vuurwapenvergunningen nog alerter reageert. Dat geldt ook voor de politie in Limburg.”De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.