Valkerij

De valkerij kan een aanmerkelijke bijdrage leveren in het faunabeheer, zeker met betrekking tot die stukken grond welke kleiner zijn dan 40 ha en of waar optreden met het geweer niet gewenst, of niet mogelijk is.

Mede gezien de historie van Havik en Slechtvalk in het Nederlands immaterieel cultureel erfgoed, is deze suggestie opportuun. Dit zeker gezien de ratificatie door Unesco wereldwijd aangaande de valkerij.

Schadebestrijding (zie ook onder Schadepreventie)
Het zou goed zijn als in de nieuwe wet Natuur nauwkeuriger vastgelegd wordt dat naast de bestrijding met het geweer het ook mogelijk is dat een valkenier schade kan bestrijden met zijn jachtvogels (omdat de aanwijzing door Gedeputeerde Staten ontbreekt). De kennis bij GS ontbreekt vaak doordat valkerij een zeer specialistische en kleine doelgroep is.

Buiten het jachtseizoen
Op de achterzijde van de valkeniersakte staat vermeld dat een valkenier zich, buiten het reguliere jachtseizoen, in het veld mocht begeven met een jachtvogel met als doelstelling het trainen en in conditie brengen van zijn vogel. Dit is een essentieel onderdeel van het valkenieren. Op deze wijze kan worden aangetoond dat men zich in het veld mag bevinden met jachtvogels buiten de reguliere openingstijden van het jachtseizoen.

Opleiding
De Nederlandse Valkeniersopleiding staat internationaal in zeer hoog aanzien. De Nederlandse valkeniers zijn graag geziene gasten tijdens internationale jachtdagen voor valkeniers, dit gezien hun grote vakkennis hetgeen natuurlijk voortkomt uit de rijke historie van dit Nederlands cultureel erfgoed.

Door het lidmaatschap van het IAF zijn de Nederlandse valkerijverenigingen (bijeengebracht in het Nationaal Overleg Valkerij Organistaties, NOVO) indirect aangesloten bij het IUCN (International Union for the Conservation of Nature).

  

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.