Overige preventiemiddelen

Kraaien- en Vossendagen
Een van de middelen om gewasschade te beperken is de populatie kraaien onder controle te houden.
Daarom worden Regelmatig dagen georganiseerd waarop men collectief op diverse plaatsen tegelijk de kraaienpopulatie te lijf rukt.
Strategisch gezien zijn de gunstigste momenten de periode waarin de dieren nog niet nesten en dus nog geen gelegenheid hebben om jongen voort te brengen en de periode waarin de jongen reeds uitgevlogen zijn, waardoor de kans dat er onbeheerde nesten achterblijven zo klein mogelijk is.
 


Tableau maart 2012

Tablau Kraaiendag maart 2012


Het doel van de kraaien-vossendag is om binnen het gehele beheersgebied de kraai en vos te bestrijden. Doordat op deze dag in een groot gebied activiteit is, is het resultaat ook beter tijdens deze dag. Ook is dit een gebaar richting de grondeigenaren en grondgebruikers om aan te tonen dat wij als Wbe de schade proberen te beperken. Ook wordt de populatie van deze diersoorten op peil gehouden.

 

 

Aansluitend ontbijt
Aansluitend is het tijd voor
de inwendige mens


 

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.