Jagen bij sneeuw

In Nederland is het niet toegestaan om te jagen als de bodem met sneeuw bedekt is. Dit is zo om te voorkomen dat dieren via hun afdrukken in de sneeuw opgespoord kunnen worden om bejaagd te worden. Dit jaagverbod geldt niet voor de wilde eend en de houtduif. Die maken tenslotte geen volgbaar spoor in de sneeuw omdat zij grotendeels zwemmen of vliegen. In de sneeuw mag er ook gejaagd blijven worden in drijfjachten, zoals op konijn, haas of fazant. Bij drijfjachten wordt het wild namelijk niet gevolgd aan de hand van hun sporen. Ook op vossen mag bij sneeuw gejaagd worden in het kader van schadebestrijding.

De vuistregel is dus: Bij sneeuw niet voor de voet jagen.
Houd wel, zoals altijd, in de gaten of de provincie de jacht niet gesloten heeft om bijzondere redenen.

Rest nog de vraag: wanneer is de bodem ‘bedekt met sneeuw’?
Als u steeds blijft uitgaan van het principe dat er niet gejaagd mag worden door het volgen van sporen in de sneeuw, kunt u dit zelf goed beoordelen. Om problemen te voorkomen (een handhaver zou er best eens anders over kunnen denken dan u) kunt u het beste uw jachtveld ingaan zonder er voor de voet te willen jagen. In Nederland duurt een sneeuwperiode meestal maar kort, dus geniet zolang het kan van de sneeuw en de zichtbaarheid van alle sporen!De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.