Valkerij als Preventiemiddel

De aanwezigheid van de valkenier in het veld heeft niet als prioriteit om zoveel mogelijk kraaiachtigen te doden. Het is veel meer een soort lange-termijn-plan.

Veel meer is het doel namelijk om, door middel van de natuurlijke vijanden van deze intelligente dieren regelmatig te laten verschijnen, ze te hinderen aan lang op één en dezelfde plek te kunnen foerageren (voedsel zoeken en opnemen).

 

Valken, maar ook Havik-achtigen zijn de enige predators waar kraaiachtigen een natuurlijk angstgevoel voor hebben. Bij het verschijnen van deze roofvogels geeft de 'wachter' (één kraai die altijd op de uitkijk zit) d.m.v. een waarschuwingsschreeuw aan de anderen door dat er gevaar dreigt, waarna de hele kolonie op de wieken gaat en een tijdje schreeuwend blijft rondcirkelen. Daarna verspreiden ze zich meestal in een grotere en meerdere kleinere groepen in diverse richtingen om enkele kilometers verder neer te strijken.

 

Als dit bij herhaling en op meerder plaatsen gebeurt leidt dit ertoe dat de dieren zich minder op hun gemak gaan voelen en zodoende minder snel in het veld zullen neerstrijken, maar in plaats daarvan een afwachtende houding aannemen, d.w.z. in de dekking gaan. Vaak zijn dit b.v. grotere boomgroepen.

Het resultaat is dat de netto-voedselopnametijd door deze "verstoringen” substantieel minder wordt. Op de lange duur leidt dit uiteindelijk tot minder nakomelingen.

 

Natuurlijk wordt door deze predatiedruk toe te passen er ook voor gezorgd dat zieke en zwakke dieren uitgerangeerd worden.

Dit komt uiteindelijk niet alleen de kolonie, maar ook de hele soort ten goede omdat hier sprake is van natuurlijke selectie.

Meer weten over de valkenier en zijn werk: neem contact op met Valkenier MooldijkDe wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.