Resultaten

Jaarlijks in maart wordt de wildstand in het gebied van de WBE ge├»nventariseerd.
Dit gebeurt door, in kleine groepjes, vroeg in de morgen en tegen schemering 's avonds het wild te observeren en de gewenste soorten te tellen. De getelde aantallen worden op een lijst met tijd, soort, geslacht, leeftijd en plaats van observatie genoteerd.
Doordat de telling in alle gebieden gelijktijdig plaatsvind kan zodoende dubbel tellen vermeden worden. Een goede kennis van het gebied een ervaren "oog voor het wild" is daarbij van essentieel belang.

Zie het fotoboek voor meer resultaten (Menubalk: Media / Fotoboek)
Een goed "oog voor het wild" is dus belangrijk Je zou er z├│ aan voorbij kijken!

Deze wildtellingen zijn belangrijk. De resultaten worden namelijk gerapporteerd naar de provinciale FBE (Fauna Beheer Eenheid). Deze overheidsinstantie staat in dienst van de Provincie (Limburg) en verzamelt alle telgegevens uit de regio.
Aan hand van die tellingen, rekening houdend met provinciaal en landelijk beleid en met door de Provincie Limburg opgelegde doelen, worden de afschotcijfers Toegekend.
Deze afgegeven aantallen zijn niet vrijblijvend, WBE's worden geacht deze zo goed mogelijk te realiseren.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.